TASIEU 1.9EC – ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RỆP SÁP, SÂU ĐỤC THÂN

TASIEU 1.9EC ATT – CHUYÊN TRỊ

  • SÂU, NHỆN, RẦY
  • BỌ TRĨ, RỆP SÁP

QUY CÁCH: CHAI 450ML

AGRI THUẬN THIÊN kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss