SÂU RẦY RỆP 300SC – BAY NHANH, DIỆT SẠCH SÂU RẦY, MÁT CÂY

SÂU RẦY RỆP 300SC

THUỐC TRỪ SÂU CHUYÊN TRỊ:

– Thuốc trừ sâu hỗn hợp lưu dẫn mạnh

– Sâu keo, bọ trĩ, rầy xanh

– Rệp sáp, ruồi vàng, rầy nhảy

QUY CÁCH: chai 400ml

AGRI THUẬN THIÊN kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss