SẠCH BỆNH AGRI ATT – TRỪ ĐỐM MẮT CUA SẦU RIÊNG

SẠCH BỆNH AGRI ATT – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH

– Có tác dụng lưu dẫn mạnh

– Trừ bệnh thối trái, đốm mắt cua

– Trừ bệnh nứt thân xì mủ

QUY CÁCH: CHAI 200ML

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss