RITO 20 20 20 ATT – PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK

RITO 20 20 20 ATT – CHUYÊN

Siêu lớn trái, thúc trái, trái nhanh

Nở gai, to đều, tăng độ ngọt 

Hạn chế méo trái

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss