OXYCIN 100WP – THUỐC TRỪ BỆNH THỐI NHŨN, HÉO XANH, ĐỐM LÁ

OXYCIN 100WP – THUỐC TRỪ BỆNH

– Thấm sâu, nhanh, lưu dẫn mạnh thời gian kéo dài

– Thối nhũn, đốm lá, héo xanh

– Cháy bìa lá, đốm sọc

QUY CÁCH : GÓI 100GRAM

AGRI THUẬN THIÊN – kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss