NEWFOSINATE 150SL ATT CHUYÊN TRỊ CỎ DẠI, DIỆT CỎ TẬN GỐC

NEWFOSINATE 150SL ATT THUỐC TRỪ CỎ

– Cỏ tranh, cỏ lồng vực, cỏ túc

– Cỏ mần trầu, cỏ bông tua

– Dền gai, rau sam, mắc cỡ

QUY CÁCH: CHI900ML

AGRI THUẬN THIÊN kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss