KOLA 700WG– ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RẦY, RỆP SÁP

KOLA 700WG ATT- THUỐC TRỪ SÂU CHUYÊN TRỊ

  • BỌ TRĨ
  • RẦY NÂU,  RẦY RỆP
  • RUỒI HẠI LÁ

AGRI THUẬN THIÊN kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss