HITOCO 39 – PHÂN BÓN VI LƯỢNG RƯỚC MẮT CUA SẦU RIÊNG

HITOCO 39 – PHÂN BÓN VI LƯỢNG

– Phá vỡ miên trạng, ra hoa nghịch vụ

– Rước hoa đồng loạt

– Chống nghẹn bông, đen bông

QUY CÁCH: CHAI 500ML

AGRI THUẬN THIÊN  –  https://kysuhuynguyen.com/

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss