HITOCO 27 ATT – PHÂN BÓN VI LƯỢNG CAO CẤP

HITOCO 27 ATT – PHÂN BÓN VI LƯỢNG

  • SIÊU RA HOA, BUNG HOA ĐỒNG LOẠT
  • PHÁT HOA DÀI, MẬP BÔNG, SÁNG BÔNG

QUY CÁCH: CHAI 500ML

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0898.038.348

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss