COMBI ABU ATT – TOP 1 PHÂN BÓN VI LƯỢNG CAO CẤP

COMBI ABU ATT – PHÂN BÓN 

– Dưỡng cây, xanh lá, dày lá

– Hạn chế vàng lá, xoăn lá

– Hạn chế bạc màu, chết đọt non

QUY CÁCH: GÓI 25GR

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839 

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss