AGROKING ATT – LỚN TRÁI, PHÌ CỦ, CHẮC HẠT VÀ NẶNG KÍ

AGROKING ATT – CHUYÊN

  • Tăng khả năng hút định dưỡng từ đất giúp.
  • Kích thích ra hoa đều, tăng khả năng đậu trái.
  • Lớn trái, phì củ, chắc hạt,  nặng ký.
  • Hạn chế làm lép hạt,  hạn chế nứt thối, rụng do thiếu định dưỡng.

QUY CÁCH: GÓI 9ML

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss