NHỮNG NGUYÊN LÝ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC XỬ LÝ RA HOA – KySuHuyNguyen.com – 0345.37.88.39

Nguyên lý đầu tiên đó chính là chúng ta phải tạo sóc cho cây trước khi tạo mầm, việc tạo sóc này là để cho cây ngưng quá trình tạo chồi ngọn hay nói cách khác là Ngưng quá trình sinh trưởng vì khi mà cây bị sốc như vậy hoặc là cây nó bị suy Kiệt thì nó sẽ tạo cho cây một Phản Ứng Tự nhiên đó chính là phải bảo vệ cái nồi giống của nó, bằng cách chuyển từ quá trình sinh chưởng chuyển sang quá trình sinh sản.
Ví dụ: bà con mình thường tạo sốc cho cây bằng cách không tưới cho cây, bà con sẽ tiến hành siết hết nước ở trong ao trong vườn ra để cho cây nó bị khô tự nhiên từ đó làm cho cái rễ của cây, nó không còn khả năng lấy nước và rễ nó bị ức chế sinh trưởng.
Ngoài chuyện đó thì bà con còn rãi thêm cái super lân, thì đây là một trong những loại lân chua, nó làm ảnh hưởng đến độ pH của đất, làm cho đất chua mà khi đất chua thì nó cũng ức chế quá trình hấp thụ dinh dưỡng của cây, làm cho cây cây không lấy dinh dưỡng được, từ đó cây cũng bị suy hơn.
Song song với việc đó, ở bên trên thì bà con lại phun bổ trợ thêm một vài sản phẩm có hàm lượng Lân cao và paclo, đó là một trong những cái chất ức chế sinh trưởng làm cho cây của chúng ta Càng lúc càng suy hơn nên từ đó nó mới kích thích được cái quá trình tạo mầm hoa được thành công.
Thời điểm ra hoa phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết, trong điều kiện bình thường chúng ta cho cây ra hoa mùa thuận thì cái tỉ lệ đọt và cái tỉ lệ hoa nó đã có sẵn trong cây rồi còn nếu như chúng ta làm tốt ở giai đoạn tạo mầm thì chúng ta sẽ nâng được cái tỉ lệ hoa nó cao hơn.
Tôi lấy ví dụ như nếu như trong mùa Thuận bà con cứ để cây ra hoa bình thường không xử lý gì hết thì tỷ lệ chồi đọt trên cái tỷ lệ chòi hoa là 80 và 20 nghĩa là 80% là chồi đọt còn 20% còn lại là mầm hoa, nếu chúng ta tạo sốc tốt và nếu chúng ta đưa những sản phẩm bổ trợ vô ở giai đoạn này tốt thì 20% mầm hoa sẽ tăng lên tăng lên có thể là lên 40 50 60 70 80 thậm chí là 100%.
Vậy thì những cái sản phẩm bổ trợ trong cái giai đoạn tạo mầm cho cây ở giai đoạn này là những sản phẩm nào, bà con phải nhớ như in trong đầu đó là lân.
Lân là một trong những cái thành phần rất là quan trọng nó sẽ giúp cho cái quá trình phân hóa mầm hoa diễn ra được nhanh hơn và nó tối u hơn, vậy thì trong giai đoạn này bà con nông dân chúng ta sử dụng những sản phẩm nào nó có cái hàm lượng lân cao để chúng ta bổ trợ nó trong quá trình tạo sốc cho cây chẳng hạn như bà con có thể sử dụng công thức 10 60 10 hoặc công thức 0 60 20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss