YCHATOT 900SP ATT – ĐẶC TRỊ THỐI NHŨN

YCHATOT 900SP ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ

-Thuốc đặc trị bệnh cháy bìa lá, vàng lá, đốm sọc, thối thân, lép vàng trên lúa

-Đặc trị bệnh đen bông, xì mủ cây xoài

-Đặc trị bệnh thối bẹ, thối đầu trái trên Thanh long

-Đặc trị bệnh héo xanh, đốm lá, chết cây con

QUY CÁCH : GÓI 30GR

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss