VUA NHỆN ĐỎ ATT – CHUYÊN ĐẶC TRỊ SÂU BỆNH, NHỆN ĐỎ TRÊN CÂY TRỒNG

VUA NHỆN ĐỎ ATT – THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC

– Sâu cuốn lá, sâu đục thân, Bọ cánh tơ

– Rầy xanh, nhện đỏ, sâu vẽ bùa

– Sâu tơ, sâu xanh, Sâu xanh da láng

QUY CÁCH: CHAI 240ML

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Category:

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss