VITROBIN 320SC ATT – THUỐC TRỪ BỆNH CAO CẤP

VITROBIN 320SC ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

– Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, đen lép hạt

– Thán thư, phấn trắng cây Xoài

– Sương mai, lở cổ rễ, nứt thân xì mủ

QUY CÁCH: CHAI 200ML

AGRI THUẬN THIÊN – kysuhuynguyen.com

Đường dây nóng: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss