VERISMO 240SC ATT – CHUYÊN ĐẶC TRỊ SÂU TƠ, SÂU XANH, SÂU CUỐN LÁ

VERISMO 240SC ATT – THUỐC TRỪ SÂU

– Sâu cuốn lá hại lúa

– Sâu tơ hại bắp cải, sâu khoang hại hành lá

– Sâu xanh da láng hại đậu tương

QUY CÁCH: CHAI 200ML

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss