TVG28 650SP ATT –THUỐC ĐẶC TRỊ CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT

TVG28 650SP ATT – THUỐC TRỪ SÂU

– Thuốc có khả năng hòa tan nhanh.

– Là sản phẩm trừ rầy rệp sinh học.

– Đặc trị bọ phấn trắng, rầy nâu, bọ trĩ, rầy mềm

QUY CÁCH: GÓI 27.5GR

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss