TRIVOR 310DC – THUỐC TRỪ RỆP SÁP, BỌ NHẢY, RẦY PHẤN TRẮNG

TRIVOR 310DC ATT – THUỐC TRỪ SÂU

– Trừ rệp sáp hại tiêu

– Trừ bọ nhảy hại rau màu

– Trừ rầy phấn trắng hại ổi

QUY CÁCH: CHAI 240ML

AGRI THUẬN THIÊN kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss