TRIDOZOLE 75WP ATT – TRỊ NẤM PYRICULARIA ORYZAE

TRIDOZOLE 75WP ATT – TRỊ 

-Đạo ôn cháy lá

-Đạo ôn cổ bông ( thối cổ gié)

QUY CÁCH: GÓI 100GR

AGRI THUẬN THIÊN – kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss