TECVIL 50SC ATT – THUỐC TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT, RỈ SẮT, PHẤN TRẮNG

TECVIL 50SC ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

Là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng nội hấp, phổ tác dụng rộng.

Thuốc được đăng ký phòng trừ bệnh lem lép hạt hại lúa

Rỉ sắt cà phê, phấn trắng chôm chôm.

QUY CÁCH: CHAI 1 LÍT

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Đường dây nóng: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss