SUPER NPK CHELATE COMBI NƯỚC TRONG – BUNG RỄ

SUPER NPK – PHÂN BÓN LÁ

CHAI 500ML

– Kích tố tự nhiên giúp cây ra rễ mạnh, kéo đọt nhanh.

– Ra hoa tập trung, đậu trái nhiều.

– Làm đẹp trái, nặng ký, tăng độ mùi đặc trưng.

KỸ SƯ HUY NGUYỄN

kysuhuynguyen.com

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss