SUPER KHUẨN ATT – KHÔNG LO THỐI TRÁI, CHỐNG XƠ ĐEN, XÌ MỦ

SUPER KHUẨN – THUỐC TRỪ BỆNH

– Phòng trừ thối trái, chống xơ đen, xì mủ.

– Phòng trừ thán thư, thối quả, cháy bìa lá

– Phòng trừ ghẻ loét, xì mủ, khô đầu cuống

QUY CÁCH : GÓI 200GRAM

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss