SUPER CAT ATT – TOP 1 ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

SUPER CAT ATT – CÔNG DỤNG:

  • Kích thích ra hoa, trổ thoát, nuôi trái và vô gạo tốt.
  • Hạn chế khô đầu múi ở cây có múi.
  • Điều hòa, ổn định các quá trình trao đổi chất bên trong cây

QUY CÁCH: GÓI 100GR

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839 

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss