SUNTOP 700WP ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RỆP SÁP, SÂU RẦY GÂY HẠI

SUNTOP 700WP ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ

  • BỌ TRĨ, RỆP SÁP
  • RẦY MỀM, RỆP VẢY
  • BỌ PHẤN TRẮNG

QUY CÁCH: GÓI 30GR

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss