SUNLAR 110EC ATT – THUỐC CHUYÊN ĐẶC TRỊ SÂU VẼ BÙA GÂY HẠI

SUNLAR 110EC ATT – THUỐC TRỪ SÂU 

– Có tác dụng tiếp xúc, vị độc và thấm sâu

– Diệt trừ triệt để các loại côn trùng chích hút

– Diệt trừ sâu vẽ bùa hại cây có múi

QUY CÁCH: CHAI 480ML

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss