SU BÁM DÍNH ATT – TOP 1 SIÊU THẨM THẤU, LOANG TRẢI MẠNH

SU BÁM DÍNH ATT – CHUYÊN

– Loang trải trên bề mặt lá cực mạnh

– Thấm sâu và phân tán đa chiều.

– Tăng hiệu lực thuốc BVTV

QUY CÁCH: CHAI 100ML

AGRI THUẬN THIÊN –  kysuhuynguyen.com

 Hotline: 0345.378.839

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss