SIEULITOC 250EC ATT – HIỆU VUA NHỆN, ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ, BỌ TRĨ

SIEULITOC 250EC – HIỆU VUA NHỆN CHUYÊN TRỊ

  • Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ.
  • Sâu xanh bướm trắng, sâu tơ
  • Sâu xanh, Bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ…

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss