ROVERUSA 600EC ATT IGM VUA RẦY RỆP ĐẶC TRỊ RẦY RỆP HIỆU QUẢ CAO

OVERUSA 600EC – IGM VUA RẦY RỆP  

– Rệp sáp, bọ xít muỗi, mọt đục cành

– Sâu đục thân, sâu đục quả, sâu vẽ bùa

– Nhện đỏ, bọ trĩ, ruồi vàng, muỗi hành

QUY CÁCH: CHAI 420ML

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Category:

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss