RIDOMAN 720WP ATT – CHUYÊN TRỊ THÁN THƯ

RIDOMAN 720WP ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

– Tiếp xúc, nội hấp và lưu dẫn mạnh

– Trừ bệnh chết nhanh hồ tiêu

QUY CÁCH: GÓI 1KG

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss