NUTRI BIG ATT – PHÂN BÓN LÁ SỐ 1 VIỆT NAM

NUTRI BIG ATT – CÔNG DỤNG

  • Thúc trái lớn nhanh, tăng cường phẩm chất trái, lên màu, tăng độ ngọt, nặng ký, sáng vỏ đỏ da.
  • Trên cây lúa giúp trổ đều, vô gạo nhanh, chắc hạt, cứng cây, chống đổ ngã, tăng năng suất.
  • Sản phẩm phù hợp cho canh tác nông nghiệp an toàn, VietGap và Global Gap.

QUY CÁCH: HỘP 1KG

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0898.038.348

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss