NPK 5 30 30+TE ATT – KÍCH THÍCH RA HOA TRÁI VỤ

NPK 5 30 30+TE ATT – PHÂN BÓN HỖN HỢP

– Kéo dài mầm bông, ra hoa nhanh, mạnh.

– Đánh thức mầm hoa đang ngủ, hoa ra nhiều, đồng loạt.

– Tăng đề kháng cho cây.

QUY CÁCH: GÓI 1KG

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0898.038.348

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss