NPK 19-19-19 ATT – PHÂN BÓN HỖN HỢP

NPK 19-19-19 ATT – CHUYÊN:

  • DƯỠNG BÔNG, LỚN TRÁI
  • MẬP THÂN, XANH LÁ
  • DÀY LÁ

QUY CÁCH: HỘP 1KG

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0898.038.348

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss