NITROSEN – PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP RƯỚC MẮT CUA, DÀI BÔNG

NITROSEN – PHÂN BÓN LÁ

– Sản phẩm điều hòa sinh trưởng 

– Kích thích ra rễ, ra hoa, nảy mầm khỏe mạnh

– Tăng đậu trái, chống rụng hoa, rụng quả

QUY CÁCH: CHAI 100ML

AGRI THUẬN THIÊN   –  https://kysuhuynguyen.com/

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss