NEWCO 500SL ATT GIÚP DIỆT SẠCH TẬN GỐC CỎ GÂY HẠI

NEWCO 500SL ATT – THUỐC TRỪ CỎ

– Thuốc trừ cỏ chọn lọc

– Cỏ Chác Lác, Rau Mương, Cỏ Xà Bông

– Rau Mác Bao, Rau Chạy, Lục Bình

QUY CÁCH: CHAI 900ML

AGRI THUẬN THIÊN – kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss