NEW KASURAN 16.6WP ATT – ĐÁNH BAY NẤM BỆNH

NEW KASURAN 16.6WP ATT – TRỊ

– Có khả năng lưu dẫn mạnh và nhanh 

– Trừ bệnh bạc lá, phấn trắng

– Trừ bệnh thán thư, nấm hồng, rỉ sắt

QUY CÁCH: GÓI 100GR

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss