NASAGO3 11 11+TE ATT – KÉO ĐỌT NHANH, BUNG TƯỢC MẠNH

CÔNG DỤNG NASAGO 33 11 11+TE ATT

  • Giúp cây đâm chồi nhanh, đẻ nhánh mạnh, phát đọt mạnh, tạo ra năng suất cao cho cây trồng.
  • Tăng trưởng nhanh, phì gốc, mập bẹ, xanh lá, dày lá, to cọng
  • Giúp cây phục hồi nhanh sau khi thu hoạch, cây khỏe và sung mãn.
  • Tăng trưởng nhanh chồi lá, đọt non, cành nhánh mới.

QUY CÁCH: HỘP 500GR

AGRI THUẬN THIÊN kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss