NANO CHITOSAN ATT – TRỊ VI KHUẨN VÀ NẤM BỆNH

NANO CHITOSAN ATT – CHUYÊN

-Giữ xanh bộ lá, kích kháng nấm bệnh

-Bảo vệ bộ rễ, ức chế nấm bệnh trong đất

-Ngừa thối rễ, vàng lá, chết chậm…

-Tăng hiệu lực thuốc trừ sâu, rầy, bọ trĩ, rệp sáp

QUY CÁCH: CHAI 50ML

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss