MIKSABE 100WP – THUỐC TRỪ BỆNH GHẺ LOÉT

MIKSABE 100WP ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

– Trừ bệnh bạc lá, lem lép hạt, thối nhũn, héo rũ

– Trừ bệnh thối quả, ghẻ sẹo, phấn trắng

– Trừ bệnh đốm lá, thối hoa, thối gốc

QUY CÁCH: GÓI 25GR 

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss