MEXYL MZ 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG

MEXYL MZ 72WP – CHUYÊN TRỊ

-Sương mai, thối nõn

-Bệnh xì mủ, chết nhanh, lóet sọc miệng cạo

QUY CÁCH : GÓI 500GRAM

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss