MET HELMER 72WP ATT – CHUYÊN TRỊ NỨT THÂN XÌ MỦ

MET HELMER 72WP ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

– Trừ bệnh rụng trái non, thối trái/sầu riêng

– Trừ bệnh xì mủ cao su; thán thư/ cà phê

– Trừ bệnh đốm đen/ hoa hồng

QUY CÁCH: GÓI 500GR

AGRI THUẬN THIÊN –  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss