MAXIMA ATT – CHẾ PHẨM TRỢ LỰC SỐ 1 HIỆU QUẢ CAO

MAXIMA 5000 ATT – CHUYÊN 

– Kích thích mở khí khổng

– Giúp thuốc loang nhanh trên lá

– Thấm sâu vào mô lá hoặc tế bào cơ thể sâu bệnh

QUY CÁCH: CHAI 100ML

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839       

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss