MATAXYL 500WP ATT – ĐẶC TRỊ BỆNH XÌ MỦ HẠI SÂU RIÊNG

MATAXYL 500WP ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

– Phòng và trừ hiệu quả cao nấm bệnh

– Đặc trị bệnh chết nhanh trên tiêu

– Đặc trị bệnh loét sọc mặt cạo cao su

QUY CÁCH: GÓI 100GR

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss