LÂN ĐỎ – PHÂN BÓN VI LƯỢNG SIAMB 3 ỨC CHẾ ĐỌT NHANH

PHÂN BÓN VI LƯỢNG SIAMB 3 – LÂN ĐỎ

– Thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa.

– Mau già lá, ức chế đọt nhanh.

– Đánh thức mầm hoa đang ngủ.

QUY CÁCH: CHAI 500ML

AGRI THUẬN THIÊN – kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss