KOCIDE 46.1WG ATT – TRỪ BỆNH HÉO RŨ CÀ CHUA

KOCIDE 46.1WG ATT – THUỐC TRỪ BỆNH

– Có tính chất tiếp xúc, di chuyển nhanh, trải đều

– Bạc lá, thán thư, thối rễ, sương mai

QUY CÁCH: GÓI 37,5GR

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss