KASAKIUSA 130EW ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ RUỒI VÀNG, SÂU ĐỤC TRÁI

KASAKIUSA 130EW – THUỐC TRỪ SÂU

– Sùng đất, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang

– Ruồi đục quả, sâu đục quả, rệp muội

– Rệp sáp, bọ xít muỗi, rầy thánh giá, rầy xanh

QUY CÁCH: CHAI 450ML

AGRI THUẬN THIÊN  kysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.37.88.39

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss