KALI ISRAEL ATT – CHUYÊN TẠO MẦM HOA CỰC MẠNH

KALI ISRAEL ATT – GIÚP

  • CHUYÊN TẠO MẦM HOA CỰC MẠNH
  • LỚN TRÁI, LÊN MÀU, NẶNG TRÁI, BÓNG TRÁI, NGỌT TRÁI
  • ỨC CHẾ ĐỌT NON,…

QUY CÁCH: GÓI 500GR

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839   

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss