INTEREST 667.5WP ATT – TRỊ BỆNH MỐC SƯƠNG TRÊN CÂY

INTEREST 667.5WP ATT – THUỐC ĐẶC TRỊ

-BỆNH THÁN THƯ VÀ SƯƠNG MAI CHO CÂY TRỒNG

QUY CÁCH: GÓI 100GR

AGRI THUẬN THIÊN – https://kysuhuynguyen.com

Hotline: 0776.400.038

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss