HTC ĐẠI NGÀN ATT – PHÂN BÓN LÁ TỐT NHẤT HIỆN NAY

HTC ĐẠI NGÀN – CHUYÊN

  • Kích thích quả sinh trưởng, giúp tăng hô hấp và thủy phân tinh bột.
  • Làm đẩy nhanh quá trình làm già quả, đồng loạt, màu sắc đẹp.
  • Chống sượng và nứt quả, cho việc thu hoạch được nhanh chóng.

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

Hotline: 0345.378.839 

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss