HITOCO 50 ATT – KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG CÂY TRÁI

HITOCO 50 ATT – PHÂN BÓN HỖN HỢP

– Cây đâm tược nhanh, mập đọt, dày lá.

– Phát hoa ra nhiều, tỷ lệ đậu hoa cao.

– Ra rễ mạnh, lá xanh, bóng dày.

KHỐI LƯỢNG: 1KG

AGRI THUẬN THIÊN kysuhuynguyen.com 

HOTLINE:  0345.378.839

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss