HITOCO 46 ATT – PHÂN BÓN VI LƯỢNG SIÊU LOANG TRẢI

HITOCO 46 ATT – PHÂN BÓN VI LƯỢNG 

– Kích thích mở khí khổng, loang trải đều, lưu dẫn mạnh 2 chiều

– Loang trải đều mặt lá, chống rửa trôi, bốc hơi

– Tăng hiệu lực thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc cỏ, phân bón lá

QUY CÁCH: Chai 100ml

AGRI THUẬN THIÊNkysuhuynguyen.com

 Hotline: 0345.378.839

Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss